Ordrer under SEK 1000 – fragt SEK 80,00
Sender med Postnord
kreditkort

Personliga uppgifter

Inga personliga uppgifter som registreras på Webshoes.se, blir någonsin överlämnat, sålt eller gjort tillgängliga för tredjeman. Alla informationer förvaras på tryggt vis och är endast tillgängliga för betrodda medarbetare hos Webshoes.

I förbindelse med evt. Elektronisk betalning används säker kryptering genom Webshopsystemet. Det är ett godkänt system med godkännande från E-märket.

Shopsystemet använder så kallade cookies för att styra innehållet i inköpskorgen. En cookie är bara namnet på en fil som sparas på din egen PC. Det är också möjligt att be systemet spara dina adressuppgifter till nästa besök. Om man senare vill radera alla informationer, kan man göra det genom inställningarna på webbläsaren. På Internet Explorer görs det till exempel via menyn ”Funktioner” och menyalternativet ”Internet inställningar”.

Vid en beställning ber vi om namn, adress, telefonnummer och e-mail adress. Dessa information används endast till behandling av beställnignen. Informationerna skickas och lagras elektronisk i okrypterad form, och sparas i 5 år. Själva ”kontrakten” (köpavtalet) lagras in hos Webshoes.se Vi förvarar och skickar inte kundinformation krypterat.

Dessutom registrerar vi IP-adressen där köpet gjordes. Informationen används oftast aldrig, men kan användas vid en eventuell polisutredning. Alla falska beställningar polisanmäls! Man kan också välja att få sin e-mail adress registrerad på en mail-lista hos Webshoes, så man löpande får nyheter och övrig information från Webshoes.se Tjänsten kan när som helst aktiveras och deaktiveras om man önskar det.

Hos Webshoes.se använder vi oss av logstatistik. Det är ett system som samlar upplysningar om t.ex hur många besökare det har varit, var de kommer från, hur lång tid kunden befann sig på sidan osv. Meningen med logstatistiken är att förbättra funktionerna av Webshoes till fördel för kunderna.

Som registrerad kund hos Webshoes.se, har du alltid rätt till att invända mot registreringen. Du har också rätt att invända mot de upplysningar som registrerats om dig. Om du vill ha en kopia av orderbekräftelsen kan du alltid få den skickat. Jfr. Persondatalagen upplyser vi efter förfrågan om registrerade upplysningar och på bakgrund av evt. anmärkningar raderar vi uppgifter om det önskas. Du ska bara kontakta Webshoes via e-mail på: salg@webshoes.dk